Sede electrónica Concello de Coristanco

11:44:28 Sábado 19 de xuño 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.

Secretaría Xeral

07/12/2020

Mapas estratéxicos de ruído dos grandes eixos viarios da red autonómica de estradas de Galicia na provincia da Coruña (clave GA/19/001.09.3)


Secretaria Xeral- Persoal

04/12/2020

Valoración de méritos definitiva.


Secretaria Xeral- Persoal

27/11/2020

Proceso de selección dun/ha arquitecto/a técnico/a en réxime de contrato laboral temporal por interinidade. Anuncio Exame de Galego.


Secretaría Xeral

20/11/2020

Concesión da subvención das axudas á escolarización de menores no Concello de Coristanco


Secretaría Xeral

19/11/2020

Augas de Galicia: Autorización de obras para recheo da parcela 426, polígono 19, no lugar de Montecelo (Oca) solicitada polo Concello de Coristanco (Expediente:DH.W15.73693)


Secretaría Xeral

16/11/2020

Exposición pública da autorización do Parque Eólico O Cerqueiral (Expediente IN408A 2019/15)


Secretaría Xeral

12/11/2020

Inscrición de finca-labradío "MATO DO OUTEIRO" REFERENCIA CATASTRAL: 0623206NH2802S0001IY, a nome de CONSUELO VARELA ABELENDA


Secretaria Xeral- Persoal

10/11/2020

Anuncio de Valoración Provisional dos méritos do concurso para a provisión do posto de Arquitecto técnico do Concello de Coristanco por contratación laboral en réxime de interinidade e apertura de trámite de audiencia aos aspirantes.


Secretaría General

10/11/2020

Acta de notoriedade para inmatriculación de finca non inscrita no rexistro da propiedade


Secretaria Xeral

10/11/2020

Autorización de obras para galpón para apeiros de labranza, peche de finca e movemento de terras no lugar de Montecelo parroquia de Oca (San Martiño), no concello de Coristanco, (A Coruña). Clave ( DH.W15.72384)