Sede electrónica Concello de Coristanco

22:37:40 Martes 5 de decembro 2023

Información

AREA ECONOMICA

02/08/2023

APROB. INICIAL MODIF. ARTI. 4 ORDENANZA FISCAL Nº 13 DO CONCELLO DE CORISTANCO, REGULADORA DO ICIO

EXP: 2023/G016/000002

APROBACIÓN  INICIAL MODIF. DO ARTI. 4 DA ORDENANZA FISCAL Nº 13 DO CONCELLO DE CORISTANCO,  REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS


Xustificantes de Publicación: